Archeologische opgravingen

 

opgravingen

Ben jij benieuwd wat er onder de grond te vinden is? Dan ben je niet de enige, want Nederland kent tientallen archeologische vindplaatsen. Hier zijn talloze interessante objecten en overblijfselen van mensen en dieren gevonden. Deze voorwerpen en skeletten dateren bijvoorbeeld uit de prehistorie, de Romeinse tijd, de tijd van de Vikingen, de middeleeuwen en de Tweede Wereldoorlog. De vondsten lopen uiteen van urnen, graven en wapens tot aardewerk en sieraden.

Opgravingen in alle Nederlandse regio’s

Nederland kent een groot aantal archeologen, hobbyarcheologen en vrijwilligers. In verschillende Nederlandse regio’s vinden opgravingen plaats, waarbij de bodem wordt onderzocht en objecten worden verzameld. Niet iedereen mag echter zomaar opgravingen doen. De overheid heeft strenge regels die gaan over de zorgvuldigheid waarmee het opgraven gebeurt. Ook moet alles gedocumenteerd worden. Archeologen hebben een opleiding nodig vóór ze mogen graven en bedrijven moeten beschikken over een opgravingscertificaat. Mensen die wél onder bepaalde voorwaarden onderzoek mogen doen zonder certificaat zijn leden van verenigingen voor amateurarcheologie en onderzoekers van universiteiten en hogescholen.

 metaaldetector

Ook mag je als hobbyist of professional met een metaaldetector zoeken naar metalen voorwerpen in de grond. Hierbij mag je tot 30 centimeter diep gaan. Dit is niet toegestaan als er in je gemeente een verbod is op het graven met een metaaldetector. Je moet je vondsten bovendien melden bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 

Ontdekkingen van vroeger en nu

De Nederlandse musea liggen vol met interessante ontdekkingen en voorwerpen uit plaatselijke opgravingen. Elk jaar komen daar weer nieuwe vondsten bij, die door archeologen en soms door liefhebbers gevonden zijn. Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft de grootste collectie. Hier vind je bijvoorbeeld steentijdman Cees, een levensechte replica van een prehistorische man. Zijn skelet, dat ruim 4000 jaar oud is, werd in 1990 in Friesland gevonden.

Egyptenaren
Leidse museum

Het bekende Leidse museum heeft ook veel vondsten van andere culturen, zoals die van de Egyptenaren en van de Romeinen die langs de Rijn leefden. Ook in onze huidige tijd worden regelmatig onderzoeken gestart op plekken waar de aanwezigheid van belangrijke vondsten vermoed wordt. Zo houden veel mensen zich bezig met de vraag wat er gebeurd is met de resten van de vermoorde Johan van Oldenbarnevelt.

Het skelet van Van Oldenbarnevelt

In 1619 werd Johan van Oldenbarnevelt, raadspensionaris van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, gearresteerd wegens hoogverraad. Hij werd op het Binnenhof onthoofd. Zijn stoffelijk overschot werd in een kist onder de Hofkapel begraven, waar zich ook andere lichamen van historische personen bevinden. Aangezien de vermoorde raadspensionaris een belangrijke rol heeft gespeeld bij de onafhankelijkheid van de Republiek en het starten van de VOC, staat een archeologisch onderzoek op de planning door middel van een opgraving onder het Binnenhof.